Projectes

Banc de Maquinària Compartida

El Banc de Maquinària Compartida és un projecte que s’impulsa des de la ADV de Producció Ecològica de Ponent per a la utilització conjunta de maquinària agrícola per part de les entitats sòcies i/o col·laboradores.

Per a incorporar una eina al Banc de Maquinària Compartida, es tenen en compte dos criteris bàsics: que millorin la gestió de la finca i que tinguin un cost difícil d’amortitzar a nivell individual.

La eina ha de permetre aplicar tècniques agrícoles que contribueixin a donar resposta a les necessitats col·lectives dels usuaris. Es compta amb màquines que permetin millorar les condicions del cultiu, la eficiència en l’ús dels recursos, incrementar la fertilitat del sòl, o la biodiversitat de la finca, entre altres. Així, el Banc de Maquinària Compartida compta amb un Subsolador per a descompactar en profunditat sense alterar les cobertes vegetals, un corró laminat per a poder crear encoixinats i protegir el sòl, i una fresa vertical per tal d’incorporar el compost sota la fila de cultius llenyosos.

Les màquines que es compren a través del Banc de Maquinària Compartida son aquelles que, malgrat ésser molt útils,  s’empren amb poca freqüència a nivell d’explotació, constituint per tant una despesa difícil d’amortitzar a nivell individual.

Les entitats sòcies i els col·laboradors (com són els centres de recerca), poden accedir a la maquinària compartida a canvi d’un lloguer, que es destina a mantenir els equips compartits.

Comparteix-ho

Altres projectes en curs

Impulsem projectes propis, per ampliar el coneixement, augmentar la biodiversitat, i donar suport a la comercialització.

Projecte '+Biodiversitat'

L’agricultura i els paisatges agraris necessiten incloure més espais refugi per a la fauna. Per això incentivem la instal·lació a les finques, de caixes niu de rapinyaires, ocells insectívors i ratpenats. També potenciem la sembra o plantació d'espècies vegetals que promoguin la fauna auxiliar, pel control biològic de plagues i la pol·linització.

Llegir més

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.