Projectes

Banc de Maquinària Compartida

El Banc de Maquinària Compartida és un projecte que s’impulsa des de la ADV de Producció Ecològica de Ponent per a la utilització conjunta de maquinària agrícola per part de les entitats sòcies i/o col·laboradores.

Per a incorporar una eina al Banc de Maquinària Compartida, es tenen en compte dos criteris bàsics: que millorin la gestió de la finca i que tinguin un cost difícil d’amortitzar a nivell individual.

La eina ha de permetre aplicar tècniques agrícoles que contribueixin a donar resposta a les necessitats col·lectives dels usuaris. Es compta amb màquines que permetin millorar les condicions del cultiu, la eficiència en l’ús dels recursos, incrementar la fertilitat del sòl, o la biodiversitat de la finca, entre altres. Així, el Banc de Maquinària Compartida compta amb un Subsolador per a descompactar en profunditat sense alterar les cobertes vegetals, un corró laminat per a poder crear encoixinats i protegir el sòl, o una fresa vertical per tal d’incorporar el compost sota la fila de cultius llenyosos.

Les màquines que es compren a través del Banc de Maquinària Compartida son aquelles que, malgrat ésser molt útils,  s’empren amb poca freqüència a nivell d’explotació, constituint per tant una despesa difícil d’amortitzar a nivell individual.

Les entitats sòcies i els col·laboradors (com són els centres de recerca), poden accedir a la maquinària compartida a canvi d’un lloguer, que es destina a mantenir els equips compartits.

Comparteix-ho

Altres projectes en curs

Impulsem projectes propis, per ampliar el coneixement, augmentar la biodiversitat, i donar suport a la comercialització.

Venda de Proximitat

La Venda de Proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013

Llegir més

Projecte 'OSMIA'

Aquest projecte el vam iniciar l’any 2017 amb l’objectiu d’incrementar les poblacions d’òsmia autòctones que van disminuint en part per la falta de refugis i ajudar, a la vegada, a ser més autosuficients en la pol·linització a fruiters i ametllers. La nostra cria d’Osmia cornuta l’alliberem cada any a les finques dels nostres associats.

Llegir més

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.

💥 Des de l`ADV ja fa temps que hem creat un Banc de Maquinària Compartida, on comptem amb algunes màquines que estan a disposició de les nostres sòcies i socis. 🚜🌿🧑🏻‍🌾
D``aquesta manera compartim despeses, manteniment i sobretot coneixement.

💚 Les màquines que es compren a través del Banc de Maquinària son aquelles que, malgrat ésser molt útils, s`empren amb poca freqüència a nivell d`explotació, comportant una despesa difícil d`amortitzar a nivell individual.

Aquesta setmana els tècnics de @saltguiu ens van fer una formació de la "Rinieri" per tal de ser més conscients del seu correcte funcionament, així com adaptar-la de manera correcta a cada cultiu, manteniment, etc.

Moltes gràcies @saltguiu per venir i compartir aquesta estona.

Seguim!
...