Projectes

Projecte ‘+Biodiversitat’

Des de 2009 ens vam marcar com a línia estratègica incrementar la biodiversitat en totes les finques per fer sistemes més complexos i així poder reduir problemàtiques sanitàries a llarg termini. Creiem que l’agricultura ecològica, i l’agricultura en general, ha d’integrar elements de la natura que tenen grans beneficis pel maneig dels cultius. Dins aquest projecte treballem amb diferents organismes: ocells, ratpenats, insectes beneficiosos i microorganismes del sòl. Les línies de treball són les següents:

Col·locació de caixes niu per ocells depredadors insectívors i rapinyaires

Per incrementar la presència a les finques d’òlibes, mussols i altres rapinyaires recomanem col·locar caixes allà on hi ha més ratolins, talpons o conills o allà on ja es troben aquests depredadors que volem afavorir. Cal buscar el lloc ideal per tenir èxit. Les caixes que majoritàriament col·loquem són d’òlibes, mussols i xoriguers, ja que són espècies que estan presents en les nostres zones i que poden consumir grans quantitats de petits rosegadors. També treballem amb caixes de mallerengues i altres ocells insectívors més petits, que a l’estiu depreden insectes en abundància.

Col·locació de caixes refugi per ratpenats

Treballem en anar col·locant caixes prop les finques que tenen problemes amb lepidòpters, perquè si s’instal·len colònies de cria de ratpenats, poden ajudar a reduir algunes d’aquestes plagues. Dins el mateix objectiu, col·laborem amb l’associació “Galanthus” per tal de distribuir les mateixes caixes refugi a tot arreu. Això ho fem perquè aquest tipus de refugis ja han estat estudiats com els més adequats en les nostres zones i també per poder fer estudis de reducció de plagues un cop s’hagin ocupat les caixes. Un refugi pot trigar diversos anys a ser ocupat, però un cop s’hi hagi instal·lat una colònia cada any vindran els individus a criar al mateix lloc.

Sembra i plantació de cobertes vegetals florals, marges i tanques vegetals

Moltes espècies herbàcies o arbustives ajuden a incrementar la presència de depredadors i parasitoids naturals que tenen les nostres plagues. Al donar-los aliment i refugi alternatiu, garantim que apareguin més aviat i això ens pot ajudar a reduir la intensitat d’algunes plagues. Incorporant aquests recursos vegetals també ajudem a tenir més aliment als pol·linitzadors. Un dels pol·linitzadors que procurem incrementar a les finques és del gènere Osmia, amb el PROJECTE OSMIA

Potenciem l’increment de la microbiologia dels sòls

L’objectiu és incrementar la biodiversitat microbiològica dels nostres sòls i els nivells de matèria orgànica per millorar la fertilitat dels sòls i fer sòls més resilients pel futur que ens espera amb el canvi climàtic. Necessitem sòls que puguin aguantar millor les inclemències del temps, amb períodes d’elevades temperatures i sequeres.

Comparteix-ho

Altres projectes en curs

Impulsem projectes propis, per ampliar el coneixement, augmentar la biodiversitat, i donar suport a la comercialització.

Proyecto 'OSMIA'

Aquest projecte el vam iniciar l’any 2017 amb l’objectiu d’incrementar les poblacions d’òsmia autòctones que van disminuint en part per la falta de refugis i ajudar, a la vegada, a ser més autosuficients en la pol·linització a fruiters i ametllers. La nostra cria d’Osmia cornuta l’alliberem cada any a les finques dels nostres associats.

Llegir més

The OSMIA Initiative

We started this project in 2017 with the aim of increasing the native osmia populations that are decreasing partly due to the lack of shelters and at the same time helping them to be more self-sufficient in the pollination of fruit trees and almond trees. Our breeding of "Osmia cornuta" is released every year on our associates farms.

Llegir més

Projecte 'OSMIA'

Aquest projecte el vam iniciar l’any 2017 amb l’objectiu d’incrementar les poblacions d’òsmia autòctones que van disminuint en part per la falta de refugis i ajudar, a la vegada, a ser més autosuficients en la pol·linització a fruiters i ametllers. La nostra cria d’Osmia cornuta l’alliberem cada any a les finques dels nostres associats.

Llegir més

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.

💥Arriba La reVolta Comunal 💥

📣 Els comunals com a eina de gestió rural.

Dijous parlarem sobre maquinària compartida, dins del marc de la jornada sobre comunalitat territorial, organitzada conjuntament per la @fundacioemprius @ponentcoopera i @leaderponent

🗣️ Compartirem taula amb projectes molt interessants: @trescadires @arcaruralcat @leaderponent

📅 Dijous 18 de maig
📌 @barcentromalda
🕒 18:30h

Ens hi acompanyeu??😎🤘🏻

Inscripcions:
serveis.ponentcoopera.cat/program/els-comunals-com-a-eina-de-gestio-rural

#reVoltaComunal #comunalitatsurbanes #comunals
...