Avís legal

La seva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat li expliquem quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. L’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquest web.

Avís per a menors

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no t’has de registrar com a usuari.

Els nostres principis

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar els serveis que ens requereixi.

Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.

Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

L’ADV de producció ecològica de Ponent ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals de 6 de desembre de 2018 (LOPD-GDD) d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Responsable del tractament de les seves dades personals:

Denominació: ADV de Producció ecològica de Ponent

Domicili social: Parc Ambiental de Serrallarga s/n, 25192 Lleida

CIF: G25544347

Telèfon: 651981044

Adreça electrònica per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: info@advecologica.org

Activitat: Assessorament i acompanyament tècnic, social i administratiu als pagesos que fan el pas a l’agricultura ecològica, biodinàmica o regenerativa

Als efectes del que preveu la LOPD-GDD de 2018 abans esmentada, les dades personals que ens envieu a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que li seran informats prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només demanem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals es requereixen.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades es conservaran només durant el temps estrictament necessari per dur a terme les finalitats del tractament o bé fins que revoqui el seu consentiment. En funció de la finalitat per a la qual es van sol·licitar les dades, l’informarem del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i la seva confidencialitat. Prendrem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a  l’ADV de Producció Ecològica de Ponent procedeixen de:

  • Acceptació del seguiment de cookies de Google Analytics

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

Sol·licitar la rectificació o supressió

Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’ADV de Producció Ecològica de Ponent deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

  • El tractament estigui basat en el consentiment
  • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la llei.

Amb quina finalitat fem servir les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquest web per exemple per enviar un correu al titular, subscriure-s’hi o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable l’ADV de Producció Ecològica de Ponent. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per l’ ADV de Producció Ecològica de Ponent, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A www.advecologica.org  hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal:

  • Acceptació del seguiment de cookies de Google Analytics

Existeixen altres finalitats per a les quals tractem les seves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

També es recullen altres dades no identificatives obtingudes mitjançant cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega per la web i que es detallen en la política de cookies.

Per gestionar les xarxes socials. L’ ADV de Producció Ecològica de Ponent té presència a les xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que decideixin seguir-nos a les xarxes socials a través de les pàgines oficials de la nostra web, es regeix per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari de www. Advecologica.org. Les dades es tractaran amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del l’ ADV de Producció Ecològica de Ponent. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors de les nostres xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix la LOPD-GDD de 2018, l’ ADV de Producció Ecològica de Ponent amb domicili en al Parc Ambiental de Serrallarga s/n 25182 Lleida serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris del web i subscriptors.

L’ADV de Producció Ecològica de Ponent no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb la política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

  • Mentre es mantingui la relació mercantil
  • Fins que l’interessat en sol·liciti la seva supressió

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les eines que fem servir per gestionar les seves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, l’ADV de Producció Ecològica de Ponent, a través del seu portal, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del nostre web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: ADV de Producció Ecològica de Ponent

Plataforma web: Automattic Inc, amb domicili als EUA. Més informació a: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc). Automattic Inc tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a ADV de Producció Ecològica de Ponent

Navegació

En navegar per la nostra web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximada), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionats amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la base dels nostres usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

L’ ADV de Producció Ecològica de Ponentes compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels seus usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

L’ ADV de Producció Ecològica de Ponent no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, l’ ADV de Producció Ecològica de Ponent  s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’ADV de Producció Ecològica de Ponent per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se l’ ADV de Producció Ecològica de Ponent, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Vostè es compromet a facilitar dades veraces, completes i actualitzades. En el cas que ens faciliti dades d’una tercera persona vostè s’obliga a informar prèviament aquesta persona d’aquesta política de privacitat i obtenir el seu consentiment al tractament de les dades en els termes aquí previstos.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’ ADV de Producció Ecològica de Ponent en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a l’ ADV de Producció Ecològica de Ponent en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

L’ ADV de Producció Ecològica de Ponent es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, l’ ADV de Producció Ecològica de Ponent anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.

📣Compartim els recursos de què disposem per reduir l`impacte mediambiental i econòmic?

Divendres vinent estarem a Manresa per explicar el projecte "Banc de maquinària compartida" i debatrem sobre experiències amb les companyes d`@einescomunes i Collserola Pagesa @associacio_collserola_pagesa

Apunteu-vos-ho a l`agenda i ens veiem el dia 19!

🕗 18h
📆19 d`abril
📌 @ateneupopularlasequia , Manresa

Organitza: Comunalitat Manresa @comunalitatmanresa i l`Associació l`Era @associaciolera
...

US PROPOSEM UN JOC! 🧩🎯🎲

Tant si ja esteu gaudint d`aquestes vacances com si sou dels bons, com nosaltres 🤪 i les comenceu demà... volem proposar-vos un petit joc per compartir amb tota la família!

L`altre dia vam visitar una finca d`ametllers d`un soci, a la Portella. Enmig d`aquesta fantàstica coberta de trèvol hi vàrem trobar un trèvol de 4 fulles 🍀🍀

Què, el trobeu?? 🧐

Que tingueu molt bona Setmana Santa, i que pugueu gaudir de la natura, família, amistats i aire lliure, encara que plogui, que benvinguda sigui tota l`aigua que caigui!!! 🌿🐞☔️☀️🌊🧘🏽
...