Notícies

Promocionem la venda de proximitat gràcies a una Subvenció de la Generalitat de Catalunya. “La venda de proximitat esta regulada i permet identificar als productors catalans que venen els seus productes directament al public, segons el Decret 24/2013”

08.11.2023

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors o les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària.

La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.

La venda de proximitat s’identifica amb un logotip, que indica:

– El decret que regula aquest tipus de venda
– El nom de la Generalitat de Catalunya
– La modalitat de venda: directa o en circuit curt

El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula  l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

✅ La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic. És per això que a l’apartat de la web corresponent a aquest segell podreu conèixer-los tots i consultar quina és la seva producció, així com la localització i una mica d’informació detallada de cadascun d’ells.

Comparteix-ho

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.