Projectes

Projecte ‘Generació de nou coneixement I+D’

L’agricultura ecològica necessita constantment observació i comprensió del medi per tal d’avançar, ja que gran part de les solucions als problemes cal buscar-les en el coneixement dels cicles naturals. Cada any realitzem assajos i proves de camp per a mitigar problemàtiques poc resoltes de la producció ecològica i també per a generar nou coneixement. Aquestes investigacions les fem des de l’ADV i sovint ens recolzem i col·laborem amb centres de recerca, universitats o altres entitats. Alguns dels assajos els fem amb la col·laboració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i procurem fer-ne difusió en jornades i cursos perquè aquest nou coneixement arribi a altres persones.

Algunes de les temàtiques en les quals treballem són:

Plagues i malalties en producció ecològica

Assajos concrets sobre problemàtiques sanitàries dels cultius en producció ecològica

Pol·linització

Estudis de pol.linització natural amb abelles silvestres i recuperació de poblacions

Nutrició i sanitat

Estudis pràctics sobre la relació entre les plagues i malalties i la nutrició dels cultius (Trofobiosis)

Microbiologia dels sòls

Estudis on es mesura la descomposició de la matèria orgànica i estudis per avaluar els nivells de microorganismes del sòl.

Comparteix-ho

Altres projectes en curs

Impulsem projectes propis, per ampliar el coneixement, augmentar la biodiversitat, i donar suport a la comercialització.

Proyecto 'OSMIA'

Aquest projecte el vam iniciar l’any 2017 amb l’objectiu d’incrementar les poblacions d’òsmia autòctones que van disminuint en part per la falta de refugis i ajudar, a la vegada, a ser més autosuficients en la pol·linització a fruiters i ametllers. La nostra cria d’Osmia cornuta l’alliberem cada any a les finques dels nostres associats.

Llegir més

The OSMIA Project

We started this project in 2017 with the aim of increasing the native osmia populations that are decreasing partly due to the lack of shelters and at the same time helping them to be more self-sufficient in the pollination of fruit trees and almond trees. Our breeding of "Osmia cornuta" is released every year on our associates farms.

Llegir més

Projecte 'OSMIA'

Aquest projecte el vam iniciar l’any 2017 amb l’objectiu d’incrementar les poblacions d’òsmia autòctones que van disminuint en part per la falta de refugis i ajudar, a la vegada, a ser més autosuficients en la pol·linització a fruiters i ametllers. La nostra cria d’Osmia cornuta l’alliberem cada any a les finques dels nostres associats.

Llegir més

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.