Productes: Cerals i lleguminoses

Triticale

Pagesos i pageses de l’ADV que produeixen 'Triticale'

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.