Productes: Fruita

Raïm de taula

Pagesos i pageses de l’ADV que produeixen 'Raïm de taula'

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.