Productes: Horta

Patata

Pagesos i pageses de l’ADV que produeixen 'Patata'

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.