Productes: Horta

Horta variada

Aquí descobrireu el contacte de pagesos que fan horta variada per vendre cistelles a consumidors directes i altres que fan horta més extensa per vendre a l'engròs o per fer conserves.

Pagesos i pageses de l’ADV que produeixen 'Horta variada'

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.