Productes: Cerals i lleguminoses

Blat de moro

Pagesos i pageses de l’ADV que produeixen 'Blat de moro'

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.