Projectes

Venda de Proximitat

El consum de proximitat i de circuits curts és la millor manera de donar suport a la pagesia local ja que evita intermediaris millorant la renta de la pagesia. Moltes de les persones associades a l’ADV ecològica fan venta de proximitat o circuits curts. El segell de venda de proximitat directa i de circuit curt identifica als que fan aquest tipus de venda.

Aquest projecte que iniciem pretén promocionar les persones associades que fan venda de proximitat donant a conéixer els seus projectes i productes. L’ADV fa anys que està mirant de trobar la manera de donar suport a la comercialització dels seus associats i podreu trobar més informació de cada pagès/a al apartat de pagesos i pageses

https://advecologica.org/pagesos-es/

La Venda de Proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013

Amb la col.laboració de la Generalitat de Catalunya

Comparteix-ho

Altres projectes en curs

Impulsem projectes propis, per ampliar el coneixement, augmentar la biodiversitat, i donar suport a la comercialització.

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.