Notícies

Primer encuentro con el sector de la almendra

El pasado 16 de junio de 2022 hicimos la primera reunión con el sector de la almendra ecológica de la ADV Ecològica de Ponent.

Nos coordinamos par empezar a dibujar un proyecto en común y poner sobre la mesa diferentes puntos a tratar, con mesas reducidas de diferentes temáticas, y hablar sobre los objetivos conjuntos.

Los grupos de trabajo nos sirvieron para realizar un trabajo previo sobre: experiencias con pequeñas descascarilladoras y sobre la comercialización, que es lo que nos lleva a querer unirnos, así como que nos gustaria ver o conocer junto con las otras socias que tienen almendre ecologica. Finalizamos la jornada con una puesta en común y debate, que nos ayudó a dirigir cuales seran los primeros pasos a seguir: objetivos a medio y largo plazo, elaboración de una hoja de ruta, asesoramiento legal, estudio de mercado, etc.

Una jornada llena de ideas y creación de equipo. ¡Juntas somos más fuertes!

Comparteix-ho

Somos más que ecológicos, es nuestra manera de trabajar y entender el campesinado.

Comença el Curs Bàsic de PAE a @eaalfarras

Hi participem explicant les bases científiques i tècniques de l`Agricultura Ecològica i aclarint els dubtes que sorgeixen quan es fa una conversió.
Avui s`ha explicat als assistents la diferència entre Agricultura Ecològica, Biològica, Orgànica, Regenerativa, Biodinàmica, Residu zero, Agricultura Integrada i Producció Agrària Sostenible... 🌱💚🧑‍🌾

👉L`Agricultura Ecològica (sinònim d`agricultura biològica o orgànica) té per objectiu produir aliments sans de forma respectuosa amb el medi i les persones sense utilitzar productes de síntesi química. Segueix una normativa europea i té una certificació pública (CCPAE) que certifica el seu compliment.

👉Existeixen altres tipus d`agricultura que comparteixen objectius i maneres de fer amb l`AE, com són l`agricultura regenerativa o la biodinàmica. En el cas de la biodinàmica també té una normativa i una certificadora, en aquest cas privada. La regenerativa encara no està regulada i cadascú l`entén de manera diferent. La majoria de finques que fan producció ecològica també fan en certa mesura agricultura regenerativa, encara que es vulgui separar.

👉Pel que fa al què anomenen
"residu zero", busca que al producte final no es trobin matèries actives, no té en compte el medi ni com s`ha produït, ni té normativa darrera. És més un concepte comercial.

👉La producció integrada és la producció convencional ben feta, que en el seu moment va aconseguir fer canvis però que es va quedar lluny d`acostar-se a la producció ecològica. Recentment està sorgint l`anomenada Producció Agrària Sostenible que serà la "nova" producció integrada, volen que tingui un segell promogut des del Departament d`Acció Climàtica. El sector ecològic ho viu amb cert recel per la possible confusió que pot causar aqueseta nomenclatura en el consumidor.

Esperem haver aclarit una mica aquests diferents conceptes d`agricultura...

#agriculturaecològica
#agriculturaorganica
#biodinàmica
#regenerativa
#km0
#sostenible
...