Productes: Horta

Aquí descobrireu el contacte de pagesos que fan horta variada per vendre cistelles a consumidors directes i altres que fan horta més extensa per vendre a l'engròs o per fer conserves.
Horta

Pagesos i pageses de l’ADV que produeixen 'Horta'

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.