Productes: Cerals i lleguminoses

Aquí descobrireu els diferents cereals que fan els nostres pagesos a les Terres de Ponent, així com el seu contacte.
Cerals i lleguminoses

Pagesos i pageses de l’ADV que produeixen 'Cerals i lleguminoses'

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.