Notícies

Primera trobada amb el sector de l’ametlla

El passat 16 de juny de 2022 vam fer la primera trobada amb el sector de l’ametlla ecològica de l’ADV Ecològica de Ponent.

Ens vam coordinar per tal de començar a encaminar un projecte en comú i posar sobre la taula diferents punts a treballar, amb taules reduïdes de diferents temàtiques, i parlar sobre els objectius conjunts!
Els grups de treball ens van servir per fer una feina prèvia sobre: experiències amb petites trencadores i comercialització, què ens aporta agrupar-nos i què ens agradaria veure o conèixer amb les altres sòcies que tenen ametlla ecològica. Vam finalitzar la jornada amb una posada en comú i debat, que ens va ajudar a dirigir quins són els primers passos a seguir: metes a mig-llarg termini, elaboració d’un full de ruta, assessorament legal, estudi de mercat, etc.

Una jornada plena d’idees i creació de xarxa. Junts i juntes som més fortes!

Comparteix-ho

Som més que ecològics, és la nostra manera de treballar i entendre la pagesia.